Checklista för Lnu Licentiate

Licentiatuppsatser som ska läggas fram vid Linnéuniversitetet ges ut i serien Lnu Licentiate. I denna checklista har vi samlat hållpunkter inför produktionen. Observera att tiderna nedan är satta för att du ska ha din licentiatuppsats två veckor före seminariet. Om du vill att den ska vara färdig tidigare än så, måste produktionstiderna justeras med motsvarande tid. Observera också att det är arbetsdagar/-veckor som gäller, infaller helger eller andra arbetsfria dagar under produktionen, måste du ta hänsyn till detta.

Så tidigt som möjligt

Ladda ner mall för licentiatuppsats längre ner på denna sida.

Ca 6 veckor före licentiatseminariet

Skicka följande information till Lnu Press:

  • uppsatsens titel
  • din institutionstillhörighet
  • uppgift om ungefärligt antal sidor (för beräkning av ryggbredd)

Lnu Press behöver ovanstående för att kunna förbereda pärmomslag och förtexter. Lnu Press tar ut serienummer och ISBN-nummer för din licentiatuppsats.

Ca 5 veckor före licentiatseminariet

  • e-posta en inlaga (med eller utan abstract) färdig för tryck till Lnu Press, gjord enligt mallen och sparad som pdf-fil. Om det är en sammanläggningsuppsats, lägger du in kappan i mallen. Artiklar eller papers kan skickas som separata pdf-filer, namngivna på ett sätt så att ordningen framgår.
  • meddela Lnu Press hur många exemplar du vill trycka. Hör med din handledare om du är osäker. 5 exemplar ska lämnas till Lnu Press för intern distribution. Pliktexemplar är tryckeriets ansvar. All övrig distribution sköts av institutionen.
  • Om några sidor ska tryckas i färg, meddela vilka.

Två till tre dagar efter du har lämnat materialet får du en provutskrift för godkännande

  • eventuella ändringar i inlagan görs i originalfilerna och nya pdf-filer skickas till Lnu Press. Eventuella ändringar på pärmomslag och i förtexter görs av Lnu Press.
  • efter godkännande trycks avhandlingen. Tryckningen tar ca 2 arbetsveckor.

3 veckor före licentiatseminariet

Ca 2 veckor före licentiatseminariet

  • den tryckta uppsatsen levereras till dig

Kontakt

Frågor om produktion av licentiatuppsats: lnupress@lnu.se

Frågor om DiVA-registrering: diva@lnu.se