DiVA - Publicera och registrera

I DiVA registrerar och publicerar du som är anställd vid Linnéuniversitet dina publikationer och konstnärliga verk. Detta för att få en samlad bild över vad som publiceras vid Linnéuniversitetet, och för användning i den årliga bibliometriska utvärderingen.

Logga in

Kontrollera först att publikationen du vill registrera inte redan finns i DiVA. Det kan hända att biblioteket redan har importerat posten, eller att din medförfattare registrerat den. Om den redan finns, redigera eller komplettera den befintliga posten i stället. Logga in i DiVA och välj Mina publikationer. Kan du inte redigera posten, hör av dig till diva@lnu.se.

Här loggar du in i DiVA med ditt Lnu-konto.

Registrera

Kom ihåg! Ange alltid ditt användarnamn i fältet Lokalt användarid för koppling till din personalsida.

Dessutom, när du anger institution, välj den institution/lärosäte som gällde vid publikationens publiceringstillfälle.

Registrera manuellt

 1. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer.
 2. Välj publikationstyp. För en förklaring av de olika publikationstyperna, håll muspekaren över frågetecknet.
 3. Fyll i uppgifter om publikationen. Glöm inte att fylla i ditt användarnamn, då syns publikationen på din personalsida på Lnu.se.
 4. Ladda upp fulltext i pdf-format (Valfritt)
 5. Kontrollera att det du fyllt i stämmer och välj sedan Skicka in.

Importera från databas

 1. Välj Importera uppgifter om publikation.
 2. Välj Importera från externa databaser, och ladda sedan upp den fil du sparat från exempelvis Web of Science, Libris, EndNote eller PubMed.
 3. Gå in i varje post och komplettera med ditt användarnamn, organisationstillhörighet och hela förnamnet för alla författare från Lnu.
 4. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj Skicka in.

Importera från annat DiVA-lärosäte

 1. Sök fram dina poster i nationella DiVA.
 2. Markera de poster du vill importera till Lnus DiVA, och välj sedan Exportera > Mods.
 3. Logga in i DiVA, och välj Importera uppgifter om publikation.
 4. Välj Importera från externa databaser.
 5. Välj format MODS V3 och ladda upp XML-filen du exporterade från nationella DiVA.
 6. Gå in i varje post och komplettera med ditt användarnamn, organisationstillhörighet och hela förnamnet för samtliga författare från Lnu.
 7. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj Skicka in.

Alla poster (utom doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser) blir synliga i DiVA direkt, och granskas av Universitetsbiblioteket i efterhand. Har du laddat upp en fil kommer filen inte att publiceras förrän Universitetsbiblioteket granskat posten.

Publicera fulltext

När du registrerar en publikation i DiVA har du även möjlighet att ladda upp och publicera fulltexten i pdf-format och därmed göra den fritt tillgänglig. Kontrollera alltid att förlaget tillåter detta innan du laddar upp filen.

Vill du ladda upp en fil till en post som redan finns i DiVA, kontakta diva@lnu.se.

Mer om att publicera fulltext

Om du publicerat i en traditionell, prenumerationsbaserad tidskrift, kan du även publicera en kopia i DiVA. Detta kallas för parallellpublicering och gör publikationen fritt tillgänglig. Allt fler forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultat görs fritt tillgängliga (Open Access).

Innan du parallellpublicerar behöver du ta reda på:

 • förlagets eller tidskriftens policy för parallellpublicering
 • vilken version av publikationen som får parallellpubliceras (förlags- eller författarversion)
 • om det finns embargo eller andra restriktioner för parallellpublicering

Detta kan du göra genom att söka på tidskrift eller förlag i SHERPA/RoMEO. Om information saknas där, leta efter copyright-information i ditt kontrakt med tidskriften eller på tidskriftens/förlagets webbplats, alternativt skriv till dem och be om tillstånd.

Om publikationen ännu inte publicerats på ett förlag, men du vill försäkra dig om att kunna parallellpublicera i DiVA, kan du använda dig av ett tillägg till kontraktet du skriver med förlaget. Exempel:

 • SPARC Author Addendum – olika avtalstillägg för tidskriftsartiklar som ger författarna utökade rättigheter, till exempel rätten att parallellpublicera artikeln
 • Creative Commons – olika avtalslicenser som samtliga ger författarna utökade rättigheter. Licenserna kan användas på alla typer av publikationer
 • Europeiska kommissionens FP7 Open Access pilot – har ett tilläggsavtal för publicering av forskningsresultat som finansierats av Europeiska kommissionens sjunde ramprogram och som ingår i programmets Open Access Pilot

Ta bort eller ändra

Du har möjlighet att ta bort och ändra poster i DiVA där du själv finns med som författare/upphovsman. Detta gäller endast om posten ännu inte granskats av Universitetsbiblioteket.

 1. Välj Ändra / Radera post.
 2. Sök fram de poster du vill ta bort/ändra.
 3. För att ta bort, tryck på krysset till höger om posten i träfflistan.
 4. För att ändra, gå in i posten, gör dina ändringar, välj Fortsätt och till sist Godkänn.

Ser du inte något kryss eller kan inte gå in i posten för att ändra, kontakta diva@lnu.se för att få hjälp.

Riktlinjer