Forskaren Torbjörn Forkby och poddens två programledare

Kriminella gäng, broderskap och avhopp

PODD: I detta avsnitt möter vi Torbjörn Forkby som forskar om gäng.

Vi diskuterar gängens uppkomst och vad det är som gör att vissa ungdomar söker sig dit. Vi pratar om broderskap, maskulinitet, mansdominans och kampen för att bli Någon (med stort N).

Torbjörn berättar också om hur vägen ut ur en gängtillvaro kan se ut, och vilka förebyggande insatser som samhället kan arbeta med.

Avsnittets längd: 54 min.

 

Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han forskar bland annat om gäng; deras uppkomst och organisation, och hur vägen in och ut från gäng kan se ut.

Torbjörns topplista: 5 viktiga åtgärder för att människor inte ska hamna i kriminella gäng

  1. Arbeta för att alla unga ska ha en reell tilltro till att komma in i samhället
  2. Utgå från att arbetet med gäng är en del av ett demokratiarbete
  3. Ett sammanhang och helhetsgrepp i arbetet
  4. Mer kunskap om vad som är attraktivt bland unga
  5. Granska den egna verksamheten

Fler avsnitt av Snillen stimulerar