Marcelo Ketzer

Forskarnas upptäckt: stort metangasläckage på Östersjöns djupaste botten

PODD: Under en forskningsexpedition 2023 till Landsortsdjupet, Östersjöns djupaste plats, gjordes en förvånande upptäckt. I ett stort område uppmättes ett omfattande utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan, som bubblade intensivt upp ur havets botten och steg mot ytan.

Varför sker detta och hur farligt är det? Varför finns det metan överhuvudtaget på havets botten? Bör vi vara oroliga? Vi möter en av forskarna som var med på expeditionen, Marcelo Ketzer, som förklarar hur det ligger till. Han berättar också om Östersjöns döda zoner, som är världens största.

 

Marcelo är professor i miljövetenskap. Han forskar bland annat om den kemiska sammansättningen hos sediment och jordmån, i deras ursprungliga form och när de har påverkats av mänsklig aktivitet.

Avsnittets längd: 32 min.

Fler avsnitt av Linnéuniversitetets podcast