liten robot lägger om en persons arm

AI och maskininlärning

Under forskningstemat AI och maskininlärning studerar vi både teori och tillämpningar för artificiell intelligens och maskininlärning inom områden som operationsanalys, automation och beräkningsvetenskap.

Vår forskning

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning ligger idag till grund för omfattande utveckling inom teknik och vetenskap. Det kan handla om områden som robotik, bildigenkänning, röststyrning, självkörande bilar, automation, operationsanalys, optimal reglering och e-hälsa, för att nämna några.

Ett fokusområde i forskargruppen AI och maskininlärning är förstärkningsinlärning (reinforcement learning) och dess tillämpningar inom operationsanalys, automation och beräkningsvetenskap. För närvarande driver vi följande projekt:

  • Optimal reglering inom vattenkraft
  • Vetenskaplig maskininlärning


Tillämpningsområdet operationsanalys handlar om matematisk modellering för optimering i tillverkningsindustri och offentlig sektor, transport- och produktionsflöden, lagerhållning, tillförlitlighetsanalys och optimal reglering.

Inom vetenskaplig maskininlärning (scientific machine learning) kombineras datadriven modellering i form av maskininlärning med kunskap om matematiska modeller inom teknik och naturvetenskap. Ett övergripande syfte är att utveckla nya eller förbättra befintliga metoder inom beräkningsvetenskap.

Forskare under temat