Astropartikelfysik

Våra forskningsområden innefattar konstruktion, analys av data och tolkning av resultat inom området extragalaktisk strålning med mycket hög energi. Vårt vetenskapliga fokus ligger på studier av aktiva galaxkärnor.

Vår forskning

Utförlig information om oss och vår forskning finns på vår engelska webbplats.

Medarbetare

Nyheter från Astropartikelfysik