Avdelningen för social, arbets- och organisationspsykologi

Avdelningen för social, arbets- och organisationspsykologi bedriver forskning inom flera olika områden. De största är rekrytering, diskriminering i anställningsprocessen och inom sjukvården, mångfald inom organisationer, karriärsforskning och åldrande i arbetslivet.

Ett av kännetecken för Avdelningen för social, arbets- och organisationspsykologi är användandet av socialpsykologiska perspektiv och teorier för att förklara olika arbets- och organisationspsykologiska utfall. Forskningen kännetecknas också av metodologisk bredd och tvärvetenskapliga samarbeten. Flera av avdelningens forskare tillhör Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies.

Längre ner på sidan följer en beskrivning av några av våra forskningsområden och forskningsprojekt.

Medarbetare

Forskningsområden

Forskningsprojekt