Barn- och barndomskollegiet

Barn- och barndomskollegiet, BBK, är ett etablerat forskningsfält inom tema Barndom.

Forskningen inom forskargrupperna Barn- och barndomskollegiet (BBK) och Lärares arbete (KOLA) återfinns numera inom forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).