Bioactive Polymers Laboratory (BPL)

Inom forskargruppen Bioactive Polymers Laboratory intresserar vi oss för olika aspekter av bioaktiva polymerer – upptäckt, tillverkning, struktur, aktiviteter, funktionsmekanismer och användningsområden.

Vår forskning

Vårt arbete i forskargruppen Bioactive Polymers Laboratory (Laboratoriet för biopolymerkemi) fokuseras på tre huvudsakliga projektområden.

  1. Utforskning av neuroaktiva peptider med tonvikt på de som vi nyligen upptäckt i marina slemmaskar (nemertea).
  2. Struktur-funktionsstudier av peptider med aktivitet på cellytor, specifikt varianter av beta-defensiner.
  3. Utveckling av metoder baserade på molekylär igenkänning i polymersystem.

De metoder vi använder mest i vårt arbete är fast-fas-peptidsyntes, preparativ och semi-preparativ HPLC, analytisk LC-MS och bioassays. NMR, in silico-modellering och bioinformatiska analyser genomförs i samarbete med kollegor från andra grupper.

Forskargruppen Bioactive Polymers Laboratory (BPL) är en del av institutionen för kemi och biomedicin samt Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry. För en mer detaljerad beskrivning av BPL och våra projekt, vänligen besök vår engelska webbplats.

Examensarbeten

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete inom våra forskningsområden? Kontakta Håkan Andersson, forskningsledare.

Nyheter

Publikationer