Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap syftar till att synliggöra och förstärka den genusvetenskapliga kompetens som finns vid Linnéuniversitetet. Genusvetenskapen är ett tvärvetenskapligt ämne med en bred samhällsrelevans.

Genom centrumbildningen skapas en tydligare plattform för det stora antal forskare, från olika institutioner och fakulteter vid Linnéuniversitetet, med genusperspektiv. Därmed kan genusvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär ännu mer tas tillvara i gemensamma seminarier och samarbeten. Centrumet ska på så sätt verka för en levande genusvetenskaplig miljö och nytänkande inom så väl forskning, samverkan som utbildning – något som kan gagna hela lärosätet. Förhoppningen är också att knyta den genusvetenskapliga miljön vid Linnéuniversitetet till likande miljöer nationellt och internationellt.

Centrumets styrelse består av Sofie Tornhill (föreståndare) och Aylin Akpinar, lektorer i genusvetenskap vid Institutionen för samhällsstudier, samt Dagmar Brunow, lektor i filmvetenskap vid Institutionen för film och litteratur och suppleant är Gunilla Byrman, professor i svenska språket vid Institutionen för svenska språket. Två professorer är affilierade till centrumet: Ulla Manns, professor i genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola och Maria Tamboukou, professor i feministiska studier vid University of East London.