Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap utgör en plattform för genusrelaterad forskning, utbildning och samarbete vid Linnéuniversitetet. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med en bred samhällsrelevans.

Centrumet knyter samman det stora antal forskare från olika institutioner och fakulteter vid Linnéuniversitetet vars forskning berör olika genusperspektiv.

Centrumet ger studenter, medarbetare och forskare från olika discipliner möjlighet att engagera sig och samarbeta. Centrumet utgör en del i de nationella och internationella nätverk som finns inom ämnesområdet.

Styrgruppen för centrumet består av Sofie Tornhill (föreståndare, lektor) och Hanna Hallgren, docent, båda inom genusvetenskap vid Institutionen för samhällsstudier; samt Dagmar Brunow, docent i filmvetenskap vid Institutionen för film och litteratur. Gunilla Byrman, professor i svenska språket vid Institutionen för svenska språket är suppleant.

Två professorer är affilierade till centrumet: Ulla Manns, professor i genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola och Maria Tamboukou, professor i feministiska studier vid University of East London.