Centrum för naturvetenskapens didaktik

Centret är placerat vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap i Kalmar, men har medlemmar även från fakulteten för samhällsvetenskap och fakulteten för teknik. Centrets fokusområde är forskning om och utveckling av undervisning inom naturvetenskapens didaktik. Målet är att ge elever och studenter möjligheter att utveckla kunskap, bildning och förmåga att reflektera som kan stödja deras deltagande i sammanhang där naturvetenskap och teknik har en roll i vårt samhälle.

Vår forskning

Våra forskningsintressen rör verksamhet/undervisning från förskola till universitetsnivå samt skolutveckling. Denna bredd främjar såväl lärarutbildningen och lärarfortbildningen, som den naturvetenskapliga utbildningen vid sidan av lärarutbildningen. En del av vår forskning är praktiknära och innefattar följeforskning och aktionsforskning i nära samarbete med lärare.

Våra forskningsområden är:

 1. Klassrumsdiskussioner kring Samhällsfrågor med Naturvetenskaplig Innehåll (Socioscientific Issues) i gymnasiet.
 2. Integrering av samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll i naturkunskapsundervisningen – möjligheter och utmaningar (gymnasiet).
 3. Följeforskning kring införandet av IKT och Autenticitet i klassrummet (gymnasiet)
 4. Att utmana barns abstrakta tänkande – begränsningar och möjligheter i förskolan.
 5. Lärares och elevers syn på och användning av representationer inom kemiundervisning på gymnasienivå.
 6. Naturvetenskaplig representationskompetens utvecklas i det digitala klassrummet (gymnasiet).
 7. Representationer i undervisning i genetik och organisk kemi på universitetsnivå.
 8. Universitetslärares pedagogiska utveckling genom studentfeedback.

Medarbetare

Karina Adbo, lektor, Linnéuniversitetet
Ulrika Bossér, doktorand, Linnéuniversitetet
Johan Boström, doktorand, Linnéuniversitetet
Inger Edfors, docent, Linnéuniversitetet
Anne-Mari Folkesson, lektor, Linnéuniversitetet
Lena Fritzén, professor, Linnéuniversitetet
Gunilla Gunnarsson, lektor, Linnéuniversitetet
Brita Johansson-Cederblad, docent, Linnéuniversitetet
Mats Lindahl, professor, Linnéuniversitetet
Mattias Lundin, docent, Linnéuniversitetet
Emelie Patron, doktorand, Linnéuniversitetet
Arvid Pohl, lektor, Linnéuniversitetet
Susanne Wikman, docent, Linnéuniversitetet
Åsa Wågman, medlem, Linnéuniversitetet
Nicklas Åhman, licentiand, Linnéuniversitetet
Daniel Åkerblom, licentiand, Linnéuniversitetet, gymnasielärare, Stagneliusskolan
Cedric Linder, professor i fysikundervisningens didaktik, Uppsala Universitet

Undervisning

Våra medlemmar bedriver undervisning inom flera av lärarutbildningens olika program:

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet

Seminarier

Seminarier inom vårt intresseområde ges ca 1 gång per månad och är öppna för intresserade.