Rektorsprogrammet

Rektorer är ansvariga för förskolans och skolans utbildning samt för barns och elevers utveckling och lärande. Genom Rektorsprogrammet ska rektorer rustas för att styra och leda sin förskola eller skola mot högre måluppfyllelse.

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. Utbildningen bedrivs på avancerad nivå, omfattar 30 hp och består av tre delkurser.

  • skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng
  • styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng
  • skolledarskap, 10 högskolepoäng

Vi vill stödja skolutveckling och fokus läggs på din förskola/skola. Utbildningen på internaten kopplas till din egen verksamhet och blir en motor i det lokala utvecklingsarbetet. Internaten ger möjlighet till nätverkande och kunskapsutbyten, tillsammans når vi förbättring - vi jobbar ihop!

Anmälan

Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Anmälningsperiod för hösten 2021 är 15 mars -15 april. Läs mer under Ansökan och antagning. Välkommen med din ansökan!

Frågor

Om du har frågor får du gärna vända dig till utbildningschefen Stephan Rapp eller administrativt ansvarig Karolina Wagander.

Läs mer om Rektorsprogrammet på Skolverkets hemsida

Rektorsprogrammets kurser