Centrum för polisforskning och utveckling

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete på Linnéuniversitetet i Växjö.

Vid CPU bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till polisverksamheten med särskilt fokus på samverkan, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, organisationsfrågor samt polisförhör. I en långsiktig satsning vill centrumet stimulera kunskapsutveckling inom polisiärt arbete. Målsättningen för CPU är en kreativ forskningsmiljö och en viktig mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, praktiker och beslutsfattare.

Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

Aktuellt

Seminarium: Hur kan vi tillsammans minska brottsligheten?

Vad säger forskningen om vilka typer av brott som har ökat i Sverige och vilka som inte har det? Och hur kan olika delar av samhället gemensamt motverka brottslighet?

Fredagen den 13 maj 2022, 13:00–14:30 hålls ett seminarium på SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Seminariet hålls både på plats och digitalt.
Här hittar du mer info om seminariet och anmälan.

Senaste nyhetsbrevet från Nordiska polisforskningsnätverket

NPFN Nyhetsbrev februari 2022

Tidigare nyhetsbrev hittar du längre ner på denna sida. Nästa nyhetsbrev kommer den 9 maj.

Tips! Lyssna på Brå:s poddsändningar "Snacka om brott"

Här hittar du deras poddsändningar, den senaste handlar om ungdomsrån.

Konferens: Mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett omfattande problem som hotar tryggheten för otaliga individer och familjer i Sverige.
Den här konferensen fokuserar inte på vad våld i nära relationer är, utan på verktygen vi har att tillgå.

Datumet för konferensen är den 26 april och det går att delta antingen online eller på plats i Stockholm. Läs mer om konferensen här!

Brott i nära relation: Polisiär utredningsverksamhet på lokal eller central nivå?

Utgångspunkten för projektet är frågan om det spelar någon roll var i polisorganisationen utredningar av brott i nära relation genomförs. Genom intervjuer med polisanställda på polisområdes och lokalpolisområdesnivå, åklagare och andra verksamhetsexperter har frågor om utredningsorganisation, arbetsmiljö, samverkan och utredningsresultat avseende brott i nära relation undersökts inom ramen för en försöksverksamhet vid tre lokalpolisområden. Studien visar att det finns såväl för- som nackdelar med att decentralisera utredningar av brott i nära relation. Fördelarna är bland annat ökade möjligheter till samverkan såväl internt som med det omkringliggande samhället medan nackdelarna kan vara att den specialiserade utredningsverksamheten riskerar att integreras med andra arbetsuppgifter vid lokalpolisområdet. Projektet har finansierats av polisregion Stockholm och genomförts i samarbete mellan CPU och Södertörns högskola.

Användandet av figuranter i polisutbildningen - ny rapport

Figurantövningar är vardag på många praktiska utbildningar världen över - inte minst polisutbildningar. I den här rapporten fokuserar författarna på figuranternas roll i övningarna, vilken typ av figuranter som är bäst lämpade för olika övningar, för- och nackdelar med olika figuranttyper. Studien tar även upp administrativa utmaningar som är sammankopplade med figurantövningar. Läs rapporten här!

Ny rapport om polisens samverkan med civilsamhället

Att Polisen samverkar med diverse myndigheter och organisationer är inget nytt. Däremot finns det få studier i ämnet. Vilka samverkar Polisen med? Varför samverkar de? Vad tycker poliser om samverkan och vilka samverkansformer är framgångsrika och vad är det som gör att de fungerar? I den nyutkomna rapporten Polisens samverkan med civilsamhället besvaras några av de frågorna och poliser berättar om sina positiva och negativa erfarenheter av samverkan. Läs rapporten här!

CPU:s referensgrupp

Personal

Kursutbud

För dig som är intresserad av att fördjupa dina metodologiska och teoretiska kunskaper i polisiärt arbete erbjuder institutionen för kriminologi och polisiärt arbete akademiska kurser i huvudområdet polisiärt arbete. Institutionen har även huvudområdet kriminologi och erbjuder kurser i detta från höstterminen 2021.

Nyhetsbrev och rapportserie