Polisbilar

Centrum för polisforskning och utveckling

Centrum för polisforskning och utveckling är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linnéuniversitetet. Ambitionen är att vara ett nationellt centrum för praktiknära polisforskning och en vetenskaplig resurs för Polismyndigheten.

Översiktligt kan forskningen delas in polisiära arbetsmetoder, ledning och analys av polisarbete samt polisen i samverkan. I en långsiktig satsning vill centrumet stimulera en mångdisciplinär forskningsmiljö för att bidra till kunskapsutveckling inom polisforskning. I de övergripande målsättningarna ingår att skapa en mötesplats och kunskapsutbyten mellan forskare, poliser och andra som arbetar inom rättsväsendet.

Aktuellt

Aktiva forskare

Övriga medarbetare

Övrigt