linnea

Centrum för tillämpat kulturarv

Tillämpat kulturarv handlar om att utforska kulturarvens inneboende potential att förändra samhället. Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet syftar till att främja vetenskaplig forskning och att samverka med externa parter kring användningen och utvecklingen av kulturarv i dagens samhälle.

Centrum för tillämpat kulturarv skall ur ett tvärvetenskapligt perspektiv kritiskt granska och samtidigt konstruktivt utveckla relationerna mellan kulturarv och samhälle. Vi intresserar oss särskilt för betydelsen, värdet och nyttan av kulturarv. Inom centret skall vi aktivt undersöka nya användningssätt och användningsområden för kulturarv och ge nya perspektiv på det samhälle vi lever i. Vårt syfte är också att stärka kopplingen mellan akademin och det omgivande samhället samt att, när detta är möjligt, samarbeta med partners inom och utanför kulturarvssektorn. Eftersom vi lever i en globaliserad värld har vi naturligtvis även ett internationellt perspektiv.

Huvudforskarna vid Centrum för tillämpat kulturarv är knutna till ämnesområdena arkeologi, historia och kultursociologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, men i praktiken kommer verksamheten även att innefatta andra delar av Fakulteten för konst och humaniora samt andra delar av universitetet för att sammanföra alla de forskare och forskningsprojekt vilka var för sig och på olika sätt undersöker förhållandet mellan kulturarv och samhälle och hur kulturarv kan utvecklas för att förändra samhället.

Affilierade forskare


Nadia Bartolini, University of Exeter
Elizabeth Chilton, professor, antropologi, Centre for Heritage and Society, University of Massachusetts, Amherst, USA
Roksana Chowaniec, docent, University of Warsaw, Institute of Archaeology
Laia Colomer, Marie Sklodowska-Curie forskare, Linnéuniversitetet
Christen Erlingsson, docent, hälsovetenskap, Linnéuniversitetet
Anders Fröjmark, docent, historia, Linnéuniversitetet
Martin Gren, docent, turismvetenskap, Linnéuniversitetet
Sophia Labadi, lektor, Centre for Heritage, University of Kent, UK
Per Lekberg, doktor, Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet
Carolina Jonsson Malm, doktor, forskningskoordinator, Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet
Clara Masriera- Esquerra, Centre for Archaeological Heritage Studies, Autonomous University of Barcelona (UAB), Catalonia / University of Barcelona (UB) - Faculty of Education
Sarah May, Heritage Futures Lab, University College London, UK
Jennie Morgan, Sociology, University of York
Ulf Näsman, professor emeritus, Linnéuniversitetet
Andreas Pantazatos, doktor, Centre for Ethics of Cultural Heritage, Durham University UK
Geoffrey Scarre, professor, Department of Philosophy AND Centre for the Ethics of Cultural Heritage, Durham University, UK
Karin Strinnholm Lagergren, lektor, Alamire Foundation, KU Leuven Linnéuniversitetet

samt de forskarstuderande inom GRASCA vid Linnéuniversitetet
Fler forskare kan komma att knytas till centrat i framtiden.