Computational Social Sciences

Forskningen inom området Computational Social Sciences inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) handlar om att producera och analysera stora mängder data för att förstå mänskligt beteende i sociala sammanhang.

Vår forskning

Forskarna inom Computational Social Sciences analyserar sociala medier och andra data för att öka kunskapen om drivkrafterna bakom mänskligt beteende och de vanligaste interaktionsmönstren.

I sin forskning genomför de online-experiment och experiment baserade på mobilappar. De bygger också sociala simuleringsmodeller baserade på empiriska data (som till exempel härrör sig från aktiviteterna ovan).

Forskargruppen är öppen för arbete med externa partner. Datastödd samhällsvetenskaplig forskning används ofta exempelvis som stöd för beslutsfattande eller för att hjälpa till med styrning av stora organisationer.

Computational Social Sciences är ett tillämpningsområde inom Linnaeus University Centre of Excellence (LNUC) for Data Intensive Sciences and Applications.

Såddprojekt

Vid DISA uppmuntrar och stöder vi såddprojekt. Såddprojekt är avsedda att främja och driva upp framstående forskning, utveckling och innovation med tvärvetenskapligt samarbete inom dataintensiva vetenskaper och tillämpningar.

Såddprojekt vid Computational Social Sciences

Exploring data and establishing routines for collaboration on energy experiments

Projekt

Publikationer

Medarbetare