robothand som gör tummen upp

Cyber-Physical Systems (CPS)

Forskargruppen CPS ansvarar för forskning, undervisning och samverkan inom området cyberfysikaliska system.

Forskningen inom området cyberfysikaliska system (Cyber-Physical Systems; CPS) behandlar de nära interaktionerna och återkopplingarna mellan inbyggda så kallade cyberkomponenter och dynamiska fysiska komponenter, i bland annat mekaniska komponenter, energisystem, mänskliga aktiviteter och omgivande miljö.

Att utforma cyberfysikaliska system innebär att man måste överväga flera faktorer såsom timing, energi, pålitlighet, driftsäkerhet och säkerhet. Experter från olika vetenskapsgrenar behövs för att ta itu med utmaningarna vad gäller storskalig analytisk modellering och analys, effektiva simuleringar, modelldriven syntes och verifikation, realtidsdataanalys, systemkontroll och så vidare.

Forskningen fokuserar för närvarande på

 1. Modellbaserad design, syntes och verifikation av CPS
 2. CPS-tillförlitlighet, säkerhet och integritet
 3. Storskalig dataanalys för CPS
 4. Hierarkisk modellering och optimering för CPS, samt
 5. Applikationer av CPS i smarta energisystem och transportsystem.

Kärnområden för vår forskning och undervisning

Under det paraply som CPS utgör, utgör följande kärnområden för vår forskning och undervisning:

 • Cyberfysikaliska system
 • Inbyggda system
 • Nätverk
 • CPS-säkerhet
 • CPS-driftsäkerhet
 • CPS-modellering, -analys och -verifiering
 • Kontrollsystem

Medarbetare

Forskargruppen Cyber-Physical Systems leds av professor Shiyan Hu och består av medarbetarna nedan, samt deras doktorander och masterstudenter.