Design av interaktiva artefakter och tjänster

Design av interaktiva artefakter och tjänster är ett av forskningsområdena inom ämnet informatik. Vi fokuserar på design som en integrerad del i olika användningsområden och brukssammanhang, för att stödja människors aktiviteter och upplevelser i arbets- och vardagsliv.

Forskningsområdet Design av interaktiva artefakter och tjänster fokuserar på design som en integrerad del i olika brukssammanhang (användningsområden). Att utforma – designa – med och för olika brukssituationer och intressenter för att stödja människors aktiviteter och upplevelser i arbets- och vardagsliv är centralt i vår forskning. Vi utforskar människors samspel och interaktioner med andra människor och teknologier för att skapa förståelse för och utforma system och tjänster som stödjer verksamheter och aktiviteter.

Forskningen utgår ifrån och bygger vidare på Participatory Design som en värdecentrerad design-approach, etnografiska studier och participativa metoder. Vi inkluderar även andra kritiska perspektiv som exempelvis vetenskaps- och teknologistudier samt genusforskning.

Aktuella forskningsprojekt

• Sustainable Ways of Living with Technologies
• Organizing, Designing and Managing Anew – Senior Citizens, Sustainable Knowing and Participatory Design
• IT Researchers' and Professionals' Lived Experiences
• Small Scale Industrial Participatory Design with Focus on Internet of Things
• Sustainable Human Development in Tanzania: Health Practices, ICT, and Gender

Detaljerad information om gruppens forskning finns på vår engelska webbplats.