Digital Humanities

Digital Humanities är ett tvärvetenskapligt initiativ med fokus på samhällsutmaningar och innovation.

Den senaste utveckling inom Information och Kommunikations vetenskaperna (IKT) och interaktiva applikationer skapar nya sociala verktyg och omständigheter för människor att knyta samman och interagera. Detta ändrar sätet vi kommunicerar, socialiserar och samarbeta på. Dessa nya former av digitalt förbättrad kommunikation och samarbetssätt har snabbt adopterat och integrerat i människors vardag.

Att förstå naturen och konsekvenserna av dessa nya sätt att integrera och dess sociala omvandlingar är avgörande om vi vill utforma och skapa en bättre framtid där digital teknik blir en integrerad komponent för att kunna berika våra liv. En stor utmaning som vi har identifierat är utforskningen av tvåvägs interaktionen mellan samhälle och IKT med fokus på humaniora. Denna speciella inriktning har potential att bli en riktig framgångs faktor för hella Linné regionens värderingar och konkurrenskraft med tanke på den senaste Europeiska och Svenska politiska diskusionerna inom digital humaniora.

En rad olika digitala verktyg har förekommit inom forskarvärlden under ganska lång tid för hantering, analys och tillgängliggörande av stora mängder digital information. Tidigare har detta i första hand var intressant för till exempel naturvetare och tekniker, men efter hand som verktyg och metoder visade sig vara användbara även för humanister, har det runt om i världen bildats forskargrupper och centra med fokus på "Digital Humaniora".

Kontakt med Digital Humanities: dh@lnu.se

Läs mer om oss på vår engelska sida

Besök oss gärna på MyMoodle för mera regelbundet information: https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=19831 

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/lnu.digital.humanities/

Deltagarna