Djurplanktonekologi

Inom gruppen Djurplanktonekologi bedriver vi forskning inom akvatisk ekologi. Vi studerar flödet av mikronäringsämnen i näringskedjan och de interaktioner och anpassningar som plankton uppvisar då de utsätts för olika stressfaktorer.

Vår forskning

I aktuella forskningsprojekt studerar vi: 

  • Hur vitaminer och pigment som produceras av bakterier och växtplankton förs vidare via djurplankton till fiskar och fåglar.
  • Hur plankton anpassar sig när de utsätts för syrefria miljöer och vid klimatförändringar.
  • Hur djurplankton reagerar på ultraviolett strålning genom att utveckla UV-skyddande pigment och solfilter.
Mätning av vitaminer och pigment
Vitaminer och pigment mäts i HPLC (high-performance liquid chromatography). Martin Brüsin

Personal