Två elever i klassrum

Educational Linguistics

Educational Linguistics samlar forskare inom språkvetenskap och språkdidaktik. Miljön har en nära koppling till lärarutbildning och vidareutbildning för verksamma lärare.

Forskning

Forskningen inom Educational Linguistics handlar om relationen mellan språk, tanke och kunskapsutveckling inom exempelvis förskola, skola och universitet. Såväl formella som semi-formella lärandemiljöer studeras. Forskningen bedrivs utifrån olika frågeställningar som utgår från lärandepraktiker och med olika fokus, exempelvis:

  • Litteraciteter
  • Språkutveckling
  • Ämnesspråk
  • Skolans diskurser
  • Multimodalitet
  • Undervisning
  • Betyg och bedömning
  • Policies
  • Flerspråkighet

Utbildningsinriktad språkvetenskap

Forskningsmiljön Educational Linguistics fungerar som ett paraply som för ihop utbildningsinriktad språkvetenskaplig forskning från flera språk genom samarbete mellan språkvetare och språkdidaktiker vid Institutionen för språk och Institutionen för svenska språket. Med stöd av målen för Linnéuniversitetet om framstående forskning till nytta för samhällsutvecklingen och utmanande utbildningar med hög samhällsrelevans utvecklas forskningen och kopplas till utbildningarna för blivande och verksamma lärare på olika stadier. Flera av forskarna i miljön ingår i interna och externa nätverk och samarbetar både med forskare i andra akademiska ämnen och med forskare från andra universitet liksom med lärare på olika stadier – från förskola till akademisk utbildning.

Utbildning

Forskningsmiljön Educational Linguistics är knuten till lärarutbildning och vidareutbildning för verksamma lärare. Forskarna inom miljön är en resurs för studenterna genom undervisning, handledning och examination av självständigt arbete. Forskningspublikationer används som läromedel.

Aktiviteter

Tisdagar jämna veckor kl 9.30 träffas vi för EdLing-fika då vi dricker kaffe och diskuterar aktuella frågor och forskning inom Educational Linguistics. Varannan gång träffas vi på institutionen för svenska språket och varannan vecka på institutionen för språk. I augusti 2017 hade vi ett heldagsseminarium då pågående forskning inom forskargruppen presenterades och diskuterades.
Den 11 september 2018 hålls en seminariedag på temat Läsa för att lära. Gästföreläsare blir professor Tommaso Milani och professor  Jenny W Folkeryd.

Under 2019 anordnar Educational Linguistics på Linnéuniversitetet en konferens om translanguaging.

Seminarieserie

Höstens seminarier äger rum den 4 september, 16 oktober och 13 november.

Nätverk

Nationella och internationella nätverk

Medarbetare

Studenter och adjunkter

Desirée Fristedt, adjunkt
Ann-Charlotte Rohman Roth, adjunkt

Gästforskare

Philip Shaw, professor