eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet gör skillnad

Nils, Monika, Johanna och Viktor är vårens föreläsare

Vårens forskningsseminarer eHälsa 2019

Forskningsseminarierna sänds live här

18/1   Monika Jurkeviciute, “Standards and reality: the yin and yang in evaluation in eHealth”

15/2  Nils Schömström, Från pappersjournaler till eHälsa, Varför får vi det inte att fungera som vi vill?

29/3  Johanna Tell, “Implementering och användning av webbaserade nationella
riktlinjer inom barnhälsovården”

12/4  Viktor Kaldo, “Psykologisk behandling via Internet – historiska genombrott och framtida utveckling.”

10/5 Felicia Gabrielsson Järhult,  “Digitala vårdmöten med läkare  - hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge.”

Filmer: Se tidigare forskningsseminarier

Utbildning

eHälsoinstitutet har medarbetare inom olika professioner och discipliner (skiftande beroende på aktuella projekt). Därmed har eHälsoinstitutet en bred och inom vissa områden djup kompetens inom eHälsa, som vi vill dela med oss av och sprida för att öka andras kompetens inom eHälsa. Flera av medarbetarna har omfattande erfarenhet av undervisning inom sina respektive områden.

Publikationer

eHälsoinstitutet bedriver forskning och utvärderingsprojekt inom eHälsa. Här kan ni läsa rapporter, forskningsartiklar, avhandlingar och konferensbidrag publicerade vid eHälsoinstitutet.

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län. Professur i hälsoinformatik med läkemedelsvetenskap inrättades 2007.