Europaforskning – EU i regional och global politik

Under de senaste åren har europaforskningen på Linnéuniversitetet haft särskilt fokus på EU som regional utrikespolitisk aktör gentemot kandidatländer samt så kallade grannskapsländer.

Forskningen har dels analyserat EU:s relationer till potentiella nya medlemsländer såsom Turkiet och länderna på Balkan och dels EU:s relation till grannskapsländer i såväl Östeuropa som i Nordafrika

Fokus har främst legat på EUs utrikespolitik i demokratibistånd, säkerhetspolitik och utvidgning som fokuserats. Det har inneburit forskning om EUs roll att främja demokratisering, rättsstat, fritt civilsamhälle, säkerhet och samarbete samt integration med närliggande länder till unionen. Under senare år har forskning presenterats i internationella tidskrifter, men även i böcker om EUs och andra europeiska/transatlantiska organisationers agerande i globala säkerhetskriser så som Israel-Palestina och Syrien, samt EUs relation till Turkiet.

Det finns en lång tradition av europaforskning vid Linnéuniversitetet. Den pågående forskningen är en viktig del för den grundutbildning som ges vid institutionen för statsvetenskap inom programmet för europastudier och statsvetarprogrammet. 

Medarbetare

John Janzekovic, visiting International Research and Teaching Fellow
Don Wallace, visiting International Research and Teaching Fellow

Projekt

Pågående project 2016-2017

  • Bokprojektet: Major Powers and The Politics of Global Climate Change—State and Human Security planerad 2017). Externt medverkande från University of Sunshine Coast (Australien), University of Central Missouri (USA), Western Carolina University (USA), Webster University (USA).
  • Bokprojektet: Governance and Political Entrepreneurship in Economic Crisis (planerad 2017). Externt medverkande planeras komma från Örebro universitet, Jönköpings högskola, Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet,  Högskolan Väst och  Umeå universitet

Artikelprojekt:

  • European Neighbourhood Policy – Democracy and Security in EU Partner States
  • Problems in Paradise – Democratic Challenges in Consolidated Democracies
  • Lost in Transitions – assessing democratic changes and challenges in EU partner states

Nyligen avslutade projekt

  • Bokprojektet: International Organizations and the Rise of ISIL (Routledge 2016). Externt medverkande från University of Sunshine Coast (Australien), University of Central Missouri (USA), Western Carolina University (USA), Northumbria University (UK),  University of New Hampshire-Manchester.
  • Bokprojektet: Svensk politik och EU (Santérus 2016). Externt medverkande från bland andra Crismart, Försvarshögskolan, Högskolan i Dalarna, Umeå universitet, Örebro universitet, Instituto Mora i Mexiko, EU-kommissionen i Bryssel.
  • Bokprojektet: International Organizations and the Implementation of the Responsibility to Protect – The humanitarian crisis in Syria (Routledge 2015). Externt medverkande från University of Sunshine Coast, Australien, Northumbria University, UK, Western Carolina University, USA, University of New Hampshire-Manchester, UK, University of Central Missouri, USA.
  • Bokprojektet: International Organizations and the Implementation of R2P: The Humanitarian Crisis in Syria (Routledge), Challenges for Transatlantic Relations in a Global World (Madrid, Franklin Institute)
  • Artiklar: Tema – Assessing Democracy and Security in the European Neighborhood