linnea

Projekt: Andraspråkselevers meningsskapande i biologi och fysik - ett tvärvetenskapligt projekt om språk och ämne


Projektledare: Professor Monica Axelsson, Stockholms universitet
Projektmedlemmar: Kristina Danielsson (Lnu), Britt Jakobson och Jenny Uddling
Finansiärer: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2014 - 2016
Fakultet/institution vid Lnu: Fakulteten för konst och humaniora/Institutionen för svenska språket
Ämne: Svenska språket/Nordiska språk, Naturvetenskap, Pedagogik och Utbildningsvetenskap