linnea

Projekt: Att skapa alternativa framtider för kulturarvet

Projektmedlemmar: Cornelius Holtorf, Sarah May
Deltagande organisationer: Svensk Kärnbränslehantering AB, One Earth: New Horizons Message och University College London 
Finansiär: Arts and Humanities Research Council (UK)
Tidsplan: 2015-2019
Fakultet/institution vid Lnu: Fakulteten för konst och humaniora/Institutionen för kulturvetenskaper
Ämne: Arkeologi

Cornelius Holtorf, "Heritage Futures: How the Future is Made Through Heritage", Linnaeus University, Sweden (Kalmar, 2 November 2016)