Bokhunden

Projekt: Bokhunden och Astrid Lindgren

Ett projekt om barns läsande i samarbete mellan Linnéuniversitetet, Dyslexiförbundet i nordvästra Skåne, Åstorps kommun, Wallåkra skola i Helsingborg och Fajansskolan i Falkenberg.

Varför "Bokhund"?

Barn som har svårt att sitta stilla, har lättare att göra detta med en Bokhund i sin närhet, motivationen att läsa ökar, reflekterande tankar kring böckerna uppstår och diskuteras gärna med Bokhunden och pedagogen. Skolorna har tydligt märkt av Bokhundens fördelar som läsfrämjare, och att den effekt som uppstår av samvaron med hunden under lässtunden även håller i sig under lektionen som följer och ökad koncentration och motivation är några av de positiva effekter man har noterat.

Bokhund i arbete.

Hur arbetar en bokhund?

Varje elev tillbringar ca 20 minuter tillsammans med bokhunden. De får bekanta sig med varandra och kanske spela ett spel. Eleven läser ur en bok som han/hon valt ut tillsammans med sin lärare. Bokhunden är utbildad att vara uppmärksam på eleven på olika sätt när han eller hon läser. En elev vill att hunden sitter upp och tittar i boken under lästillfället, en annan elev vill att hunden ligger och slappnar av vid sidan, eller kanske att hunden ligger i knät. Det viktiga är att eleven känner sig nöjd under och efter själva lästillfället. När det dyker upp svåra ord eller meningar i texten kan hundföraren få eleven att försöka förklara för hunden genom att säga: Hunden Aja förstod inte vad man menade med "glad som en lärka" eller "gräver för brinnande livet". Är det ord/meningar som inte eleven förstår kan hunden "genom" sin förare förklara på ett lättsamt sätt. Våra erfarenheter är att eleverna gärna förklarar ingående för hunden, de börjar också reflektera och försöker hitta exempel för att tydliggöra sina förklaringar. Lässtunden avslutas på liknande sätt som den startade, vi har valt att lägga upp lässtunden så att eleven får en tydlig start och ett tydligt avslut, samt att varje lästillfälle har en likartad struktur.

Varför läsa för en "Bokhund"?

 • Eleverna tycker att det är roligt!
 • Bokhunden blir en stark motivator.
 • Det är mysigt att läsa för, röra, klappa och prata om och med bokhunden.
 • Vid samvaron med hunden (beröring) stimuleras frisättningen av oxytocin (kroppens eget lugn och ro-hormon).
 • Eleverna får egen tid och känner sig betydelsefulla när de läser för hunden (som förvisso inte kan läsa) men som kan lyssna, utan att avbryta.
 • Bokhunden höjer välmåendet och ökar på detta sätt inlärningen!

Bokhundsutbildning

Sedan projektet startades år 2013 har hittills 19 st bokhundsteam utbildats! Vi är mycket stolta över detta. Lärare och bibliotekarier från hela landet som är anställda inom skola och bibliotek arbetar nu med Bokhund som en pedagogisk resurs.

Utbildningen till bokhundsteam är 1-årig (på halvfart) och sker till största delen på distans. I utbildningen ingår sju (7) fysiska träffar, där vi vid varje tillfälle träffas under två heldagar.

Bokhund i arbete.

För att delta i Bokhundsutbildningen krävs

 • Godkänt lämplighetstest via Bokhunden, för att säkra att hunden är lämplig att arbeta i verksamheter med barn.
 • Föraren ska vara utbildad lärare eller bibliotekarie.
 • Föraren ska bli medlem i Hundsam och Dyslexiförbundet efter godkänt lämplighetstest.
 • Hunden ska ägas av föraren och Bokhundsutbildningen får inte påbörjas förrän föraren har ägt hunden i minst 6 månader.
 • Hunden ska vara frisk.
 • Hunden ska vara försäkrad genom förarens försorg.
 • Hunden bör vid lämplighetstestet ha en ålder av minst 18 månader och högst 5 år.

Utbildningens innehåll

Hundutbildning, etologi, litteratur, didaktik samt pedagogik. I utbildningen ingår även pedagogik och didaktik för barn med speciella behov bl.a. för barn med dyslexi och autism.

Det ingår också en praktikdel i utbildningen, där teamen kommer att vara ute på skolor och praktisera. Utbildningen avslutas med en diplomering.

Diplomering

För att få diplom efter avslutad Bokhundsutbildning krävs:

 • 100% närvaro vid steg 1 och steg 2.
 • 4 timmar VFU (verksamhetsförlagd utbildning)/vecka under steg 2.
 • Alla uppgifter som ingår i utbildningen ska vara inlämnade och godkända.
 • Godkänd examination (teoretiskt och praktiskt arbete).

Om projekt Bokhund

Projektet Bokhunden och Astrid Lindgren syftar till att föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg för detta. Projektet fokuserar i första hand på barn mellan 6 och 13 år men riktar sig egentligen till alla barn, och handlar om att barnen läser högt för en hund. Hunden upplevs ofta av barnet som en kravlös och icke-dömande lyssnare, vilket kan leda till att hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande.

Projektet genomförs i samarbete mellan Linnéuniversitetet, Dyslexiförbundet i nordvästra Skåne och skolor i Åstorps och Falkenbergs kommuner och finansieras under perioden 2013-2016 med medel från Allmänna arvsfonden.

För att bli medlem i Dyslexiförbundet FMLS Nordvästskåne klicka här!

Referenser

Tre år efter projektstarten finns det utbildade bokhundar vid ett 20-tal skolor i södra Sverige. Följande kommuner har hittills valt att satsa på att utbilda bokhundsteam:

 • Ale kommun
 • Falkenbergs kommun (4 team!!)
 • Göteborgs stad
 • Halmstad kommun
 • Helsingborgs stad
 • Härryda kommun
 • Ljungby kommun
 • Nybro kommun
 • Sigtuna kommun
 • Stenungsunds kommun
 • Trosa kommun
 • Åstorps kommun
 • Östra Göinge kommun