allmän projektbild

Doktorandprojekt: Livsberättelser om att leva med samtidig problematik med psykiatriska diagnoser och en missbruksproblematik

Doktorandprojektet är en narrativ studie om livsberättelser från personer som lever med samtidig problematik med psykiatriska diagnoser och en missbruksproblematik.

Fakta om projektet

Doktorand
Sara Zoric
Huvudhandledare
Ulrika Järkestig-Berggren
Biträdande handledare
Åsa Söderqvist-Forkby
Finansiär
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, FYS
Tidsplan
1 sept 2020–1 sept 2024
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Förhållandet mellan missbruk och samtidiga psykiatriska diagnoser är komplext. Tidigare forskning visar att samtidiga problematiker ökar risken för att såväl missbruket som den psykiska problematiken accelererar. Det finns också en ökad risk att de växelvis förstärker varandra och får ett sämre förlopp. Personer som lever med en samtidig problematik med psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik kan också ha ytterligare svårigheter inom andra områden som boende, ekonomi och sociala kontakter.

Att ha svårigheter inom exempelvis boende och ekonomi kan leda till att personen hamnar i hemlöshet. Svårigheter inom flera livsområden gör många gånger att dessa människor är i behov av insatser från olika myndigheter och verksamheter.

Idag saknas forskning gällande personers egna upplevelser av att leva med en samtidig problematik med psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik. I mitt doktorandprojekt vill jag undersöka detta. Min forskning kommer att utgå ifrån narrativa intervjuer med målgruppen där intervjupersonerna ges möjlighet att delge sina livsberättelser. Min studie kan därmed bidra med att belysa personernas livsberättelser då kunskapen om deras tillvaro kan öka förståelsen kring målgruppen i stort, deras liv och levnadsvillkor samt deras behov av eventuellt stöd i vardagen.

Doktorandprojektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (Social work, Disability and Ageing; SODA).