montagebild på huvud som tittar in i bildskärm

Doktorandprojekt: Persuasive design i miljöer för e-lärande

Detta doktorandprojekt berör användning av persuasive design i miljöer för e-lärande inom kontexten för universitetsstudier.

Fakta om projektet

Doktorand
Morgan Rydbrink
Huvudhandledare
Päivi Jokela
Biträdande handledare
Sadaf Salavati
Ämne
Data- och informationsvetenskap (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Denna avhandling berör användning av persuasive design i miljöer för e-lärande inom kontexten för universitetsstudier. För att kunna få en god uppfattning om  dessa områden, och lägga en grogrund för empiriska studier, behövs fördjupade kunskaper inom ett flertal områden.

Områden som anses vara relevanta är persuasive technology (Kukkonen et al, 2019), persuasive design (Baumeister et al. 2019), lärande och pedagogik (Keller & Kausuaki, 2004), mobilt lärande, brukarorienterad design (Löwgren & Stolterman, 2004), participatory design (Kensing & Blomberg, 1998), CSCW (Beaudouin-Lefon, 1999), samt sociala konstruktioner i online-miljöer (Cui et al, 2013). Extra fokus bör ligga på de delar av ovanstående som berör kommunikation och samarbete i relation till beteendepåverkan.

Utifrån ovanstående områden kan sedan ett flertal empiriska studier genomföras. Dessa tar avstamp i persuasive design samt Kellers ARCS, model of motivational design theories. De bygger på att motivation och upplevelse av erhållen kunskap och inlärning tar fasta på tio principer. Dessa principer bygger på att teori vävs med praktik vid planeringen av en kurs, under tiden, samt genom utvärdering efter kursens avslut (Keller & Katsuaki, 2004). Persuasive design kan sedan användas för att stödja studentens lärande och utveckling via lärplattformar för e-lärande (Beumeister et al. 2019).