allmän illustration

Doktorandprojekt: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för yrkeslärare

Denna studie är ett doktorandprojekt som uppmärksammar yrkeslärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Fokus ligger på de studenter som har VFU på sin egen arbetsplats.

Fakta om projektet

Projektledare
Viktoria Grahn Johansson
Ämne
Pedagogik (fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I yrkeslärarprogrammet omfattande 90 hp (60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp VFU) utbildas lärare för gymnasieskolans yrkesprogram. Studenterna får sin yrkeskunskap validerad till yrkesämnen som en del av antagningen till programmet.

En majoritet av studenterna arbetar redan som obehöriga lärare i skolan parallellt med studierna, vilket innebär att de – i den mån lärosätet erbjuder en sådan lösning – ofta gör merparten av sin VFU på egen arbetsplats. Detta skapar såväl möjligheter som utmaningar för både studenterna och arbetsplatsen, men framför allt väcker det frågor om yrkeslärande och yrkeslärarstudentens utveckling i en utbildning där vederbörande rör sig mellan olika lärandekontexter. Det är denna typ av frågor som mitt avhandlingsarbete kretsar kring och syftet är att belysa den speciella konstruktionen med VFU på egen arbetsplats.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).