Palliativt centrum

Projekt: Följeforskning – Palliativt centrum för samskapad vård

Syftet med följeforskningen (omfattning 20%) är att fortlöpande utvärdera, från ett utifrånperspektiv, arbetet som sker inom projektet med fokus på effekter och projektets bidrag till att förändra, förbättra och förstärka den palliativa vården i regionen.

Mål

Att övergripande beskriva projektets prestationer och effekter.

Utveckling

Att identifiera möjliga långsiktiga effekter i den regionala palliativa kontexten.

Projektet Palliativt centrum för samskapad vård stöds av Familjen Kamprads stiftelse 2013-2017 och leds av professor Eva Benzein, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.