gudinna

Projekt: Imperiets berättelser

I projektet undersöker vi hur koloniala och dekoloniala föreställningar förmedlas i populärkulturen.

Fakta om projektet

Projektledare: Johan Höglund
Projektmedlemmar: Johan Höglund
Finansiär: Vetenskapsrådet (2010-2015)
Tidsplan: 2010-2020
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Ämne: Engelska, Filmvetenskap, Historia, Litteraturvetenskap
Forskningscentrum: Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies

Mer om projektet

Detta komparativa och multimodala projekt använder postkolonial och dekolonial teori för att kartlägga hur populärkulturen förmedlar koloniala och dekoloniala föreställningar och diskurser i tre olika geografiska och temporala sammanhang.

Det första är de välbeforskade senviktorianska och edvardianska perioderna då det Brittiska imperiet nådde sitt klimax. Här har projektet undersökt hur rasbiologin och andra rasifierade diskurser och praktiker gavs uttryck i verk av gotiska författare som Bram Stoker och Richard Marsh.

Det andra sammanhanget fokuserar på USA från det sena sjuttonhundratalet till vår samtid och studerar det starka sambandet mellan det växande amerikanska imperiet och Amerikansk gotisk litteratur och kultur.

Det tredje sammanhanget är norra Skandinavien från slutet av nittonhundratalet till idag. Här är fokus främst på den svenska statens kolonisation av Samerna och hur detta har tagit sig uttryck in litteratur, film och andra kulturformer.

Projektet har varit aktivt sedan 2010 och har sedan 2012 sin hemvist i LNUC Concurrences. De omfattande resultaten av undersökningen av de två första historiska och geografiska sambanden har redovisats i ett stort antal internationella tidskrifter som English Literature in Transition, Game Studies, The European Journal of American Studies och Continuum. Projektet har också resulterat i ett antal böcker, inklusive monografin The American Imperial Gothic: Popular Culture, Empire, Violence (Routledge 2014), samt antologierna Transnational and Postcolonial Vampires: Dark Blood, red. Johan Höglund och Tabish Khair (Palgrave Macmillan, 2012), och Animal Horror Cinema: Genre, History and Criticism, red Johan Höglund, Katarina Gregersdotter och Nicklas Hållén (Palgrave Macmillan, 2015)