linnea

Projekt: Intermediala nyckelbegrepp

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Lars Elleström
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2007-2022
Fakultet/institution vid Lnu: Fakulteten konst och humaniora
Ämne: Humaniora

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla en systematisk teori om intermediala nyckelbegrepp.