Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt

Projekt: Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt

I projektet studeras om och hur problemlösning kan utgöra utgångspunkten för förskoleklassens matematikundervisning.

Fakta om projektet

Projektledare
Hanna Palmér
Projektmedlemmar
Hanna Palmér (Lnu) och Jorryt Van Bommel (Karlstads universitet)
Tidsplan
2014-2021
Ämnen
– Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
– Pedagogik och utvecklingsvetenskap (Institutionen för pedagogik, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Kau.se/matematik/forskning/pif

Mer om projektet

2014-2015 genomfördes en designstudie i åtta förskoleklasser med ca 150 elever. Syftet med interventionen var att studera vilka möjligheter till lärande i matematik problemlösning ger samt få inblick i hur eleverna upplever en matematikundervisning med utgångspunkt i problemlösning.

2015-2016 genomfördes en forskningscirkel med åtta förskoleklasslärare med utgångspunkt i resultaten från designstudien. Syftet med denna var att studera implementering av en matematikundervisning med utgångspunkt i problemlösning.

2016-2017 genomfördes interventionen "Entreprenöriell matematik i förskoleklassen – med problemlösning som utgångspunkt" med 33 förskoleklasslärare. Studien finansieras av Skolverket och genomförs i samarbete med Växjö kommun. I interventionen studeras implementering av en matematikundervisning med utgångspunkt i problemlösning med entreprenöriella förmågor som ett stöd för elevers lärande i matematik. Utgångspunkterna för interventionen var dels resultaten från designstudien "Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt", dels resultat från studien "Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik".

2018–2021 fortsätter interventionen, nu med vidareutveckling att även inkludera problem posing. Under 2021deltar fem lärare i förskoleklass från Växjö kommun med del i sin tjänst i projektet.    

Utgångspunkterna för interventionen är dels resultaten från designstudien Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt, dels resultat från studien Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik. Syftet är att förstärka designen i projektet Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt med problem posing samt de positiva "win-win"-resultat gällande entreprenöriella förmågor och problemlösning i matematik som erhölls i studien Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Matematikdidaktik.

Publikationer