Matematiklärares professionella identitetsutveckling

Projekt: Matematiklärares professionella identitetsutveckling

I detta projekt undersöker vi hur matematiklärares yrkesidentiteter utvecklas innan de tar examen och under de första åren efter att de tagit examen.

Fakta om projektet

Projektledare
Jeppe Skott
Projektmedlemmar
Jeppe Skott (Lnu), Hanna Palmér (Lnu) och Andreas Ebbelind (Lnu)
Tidsplan
2010-2020
Ämnen
– Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
– Pedagogik och utbildningsvetenskap (Institutionen för pedagogik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I projektet Matematiklärares professionella identitetsutveckling (The Makings of a Mathematics Teacher på engelska) undersöker vi hur matematiklärares yrkesidentiteter utvecklas innan de tar examen och under de första åren efter examen. Med hjälp av långtgående, kvalitativa studier försöker vi förstå hur lärares engagemang i sina lärarutbildningsprogram eller i sammanhang i eller utanför sina skolor relaterar till förändringar i deras yrkesmässiga berättelser om sig själva och i deras bidrag till vad som sker i klassrummet.

För att åstadkomma detta använder vi ett ramverk vid namn Patterns of Participation (PoP). På en nivå i analysen försöker PoP förstå vilken roll andra metoder och samtal (t ex rekommendationer till förändringar, samarbete med kolleger, teoretiska delar av lärarutbildningsprogrammet) spelar för lärarens bidrag till interaktion i specifika situationer i klassrummet. På en annan nivå använder vi ramverket för att höja blicken från individuella skeenden och peka på trender och utvecklingar i lärarnas bidrag till de övningar som utvecklas i klassrum med matematikundervisning.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Matematikdidaktik.