sjuksköterskor

Projekt: Nyttoananlys - VIS i Landstinget Dalarna

Syftet med projektet är att ta fram ett forskningsbaserat underlag som tydliggör nyttoeffekterna av ett gemensamt vårdinformationssystem – VIS inom Landstinget Dalarna.

Bakgrund

Landstinget Dalarna har infört ett gemensamt vårdinformationssystem för hälso- och sjukvården. Syftet med införandet var att åstadkomma:

 • Högre patientsäkerhet
 • Frigöra vårdadministrativ tid
 • Uppnå de nationella målen med GOD VÅRD
 • Färre integrationspunkter
 • Integrerad och gemensam funktion för bl.a. RoS och Läkemedel
 • Samlad förvaltarkompetens
 • Totalekonomiskt fördelaktigt

Utifrån dessa punkter har föreliggande utvärdering identifierat ett antal effektmål som ska följas upp i en nyttoanalys.

Syfte och strategi

Syftet med denna nyttoanalys är att ta fram ett forskningsbaserat underlag som kan underlätta arbetet med att realisera nyttoeffekterna av ett gemensamt vårdinformationssystem – VIS inom Landstinget Dalarna.

Utvärderingsprojektet har som mål att:

 • Identifiera ett antal mätpunkter utifrån uppsatta effektmål
 • Beskriva ett nuläge genom mätningar före implementation
 • Mäta effekter efter implementation
 • Identifiera och beskriva nyttoeffekter som verksamheten kan realisera

Resultat

Avrapporteringar har skett till uppdragsgivare under 2013 och 2012. Slutrapportering sker under 2015.

Finansiering

Landstinget Dalarna

Projektet är avslutat.