Deltagare Synoptic Arctic Survey 2021, team Linnéuniversitetet, från vänster till höger: Emma Svahn, Karin Holmfeldt, Elin Lindehoff, Hanna Farnelid, Dennis Amnebrink, Clara Pérez Martínez, Christien Laber, Janina Rahlff.

Projekt: Arktisexpedition - Synoptic Arctic Survey-SAS Oden 2021

Under augusti-september 2021 genomförs expeditionen Synoptic Arctic Survey med den svenska isbrytaren Oden. Expeditionen är en del av en internationell samordning av forskningsexpeditioner med syfte att kartlägga det Arktiska ekosystemets status och förändring. Forskare från Linnéuniversitetet deltar i ett flertal projekt som kommer att utforska bakterier, växtplankton, djurplankton och virus i Arktiska Oceanen.

Fakta om projektet

Projektledare
Hanna Farnelid, Samuel Hylander, Karin Holmfeldt
Övriga projektmedlemmar
Jarone Pinhassi, Clara Pérez Martinez, Dennis Amnebrink, Christien Laber, Elin Lindehoff, Janina Rahlff och Emma Svahn, Linnéuniversitetet samt Lisa Winberg von Friesen, University of Copenhagen
Deltagande organisationer
Polarforskningssekretariatet
Finansiär
Polarforskningssekretariatet
Tidsplan
16 juli-20 september 2021
Ämnen
Ekologi och miljövetenskap (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Marin mikrobiologi, Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA), Födovävsekologi
Kunskapsmiljö
Kunskapsmiljö Linné: Vatten
Webbplats
https://synopticarcticsurvey.w.uib.no/
https://www.polar.se/en/expeditions/synoptic-arctic-survey-2021/

Aktuellt

Mer om projektet

Arktiska oceanen är en av världens mest outforskade platser och påverkas just nu kraftigt av den globala uppvärmningen. Förändringar i Arktis kommer att få stora konsekvenser för hela vår planet. Det är därför mycket viktigt att kartlägga systemets status och utforska hur förändringar kommer att påverka ekosystemet i Arktis.   

The Synoptic Arctic Survey (SAS) är ett forskardrivet initiativ med syfte att samla kunskap om Arktiska oceanen. SAS är en internationell samordning av 12 forskningsfartyg från olika länder med intresse för forskning i Arktis. Expeditionerna sker under 2020/2021 och täcker in en stor del av Arktis. Den data som samlas in kommer att användas för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar ekosystemet i Arktiska oceanen.    

I den svenska delen av SAS, deltar 39 forskare från 14 lärosäten ombord på isbrytaren Oden. För att läsa mer om expeditionen följ polarforskningssekretariatets blogg https://www.polar.se/en/expeditions/synoptic-arctic-survey-2021/

Expeditionen börjar den 16 juli med en självkantantän för alla deltagare på ett hotell i Malmö. Isbrytaren Oden avgår sen från Helsingborg den 26 juli och provtagningarna påbörjas 2 augusti. Expeditionen avslutas i Helsingborg den 20 september, 2021.

Projektet är en del av arbetet i forskargrupperna Marin mikrobiologi, Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA), Födovävsekologi samt en del av Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems och Kunskapsmiljö Linné: Vatten.

Aktuellt