Utsnitt ur Pieter Brueghels målning "The tax-collector's office"

Projekt: Att forma främlingskap. Statens roll i bildande av sociala tillhörigheter i koloniala Latinamerika, 1590-1700

Det här projektet tar sig an utmaningen och utreder statens inflytande i samhällets utformning av tillhörighetskategorier och syn på invandrare i 1600-talets Latinamerika med hjälp av ett nytt unikt arkivmaterial. Huvuddelen av källorna kommer från composiciones, en sorts påtvingad ”förlikning” mellan kungen och de invandrare som migrerade till Amerika utan den spanska kronans tillstånd.

Fakta om projektet

Projektledare
Eleonora Poggio
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 sep 2021–1 sep 2025
Ämne
Historia (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Projektet är en del av forskningen i:
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Forskningsklustret för koloniala förbindelser och jämförelser

Bild högst upp

"The tax-collector's office" av Pieter Brueghel den yngre (ca 1615)