Släk på baltisk strand

Projekt: CONTRA – Släk på baltiska stränder – omvandling av en olägenhet till en resurs och tillgång

CONTRA-projektet sammanställer den kunskap som krävs för hållbar hantering av släken som ligger längs stränderna i Östersjöregionen och genomför fallstudier för att avlägsna och utnyttja strandavfall som resurs.

Fakta om projektet

Projektledare
William Hogland
Övriga projektmedlemmar
Juris Burlakovs, Yahya Jani och Jelena Lundström, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, University of Rostock, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, EUCC - Coastal Union Germany, KS-VTCtech GmbH Association of Polish Communes Euroregion Baltic, Estonian Ministry of Environment, University of Tartu, Atlantic Branch of Shirshov Institute of Oceanology, RAS University of Southern Denmark, Krinova AB, Municipality of Køge, Gdańsk University of Technology, Hanseatic Environment CAM GmbH
Finansiär
Interreg Baltic Sea Region
Tidsplan
1 jan 2019-30 jun 2021
Ämnen
Miljöteknik (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
The Environmental Science and Engineering Group (ESEG)
Webbplats
www.beachwrack-contra.eu
Facebook
www.facebook.com/beachwrack.CONTRA (@beachwrack.CONTRA)

Mer om projektet

Släken är organiskt material som spolas i land, t.ex. avrivet av havsgräs eller bruna alger. Släken kan ha stor inblandning av ålgräs och tungmetallhalten kan vara höga. Efter stormar kan denna släk täcka Östersjöns stränder för veckor eller månader, ruttnar i en illaluktande soppa och läcker näringsämnen och föroreningar tillbaka i vattnet. Hanteringen av släken är en fråga för de lokala myndigheterna och turistnäringen, i synnerhet västra och södra Östersjön.

Släk betraktas ofta som en olägenhet, särskilt när det landar oväntat och i stora mängder på turiststränderna. Lokala myndigheter måste betala stora pengar för att samla in och ta hand om släken. Utmaningen är att hitta en balans mellan allmänhetens efterfrågan på ’rena’ stränder, miljöskydd och ekonomi och återvinning.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The Environmental Science and Engineering Group (ESEG)

Fotogalleri

Contra, projektpartner
Contra, projektpartner Hofmann
1 3

CONTRA – COnversion of a Nuisance To a Resource and Asset

logotyp för Contra

Projektet finansieras av

Interreg-logotyp samt EU-flagga