kustbevakningsbåt

Projekt: Definitioner av framgångsrikt underrättelse- och operativt polisarbete

I detta projekt analyseras hur poliser, gränsbevakare och kustbevakare definierar framgångsrikt underrättelse- och operativt polisarbete.

Fakta om projektet

Projektledare
Goran Basic
Övriga projektmedlemmar
Sophia Yakhlef, Lunds universitet
Tidsplan
2016-
Ämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I detta projekt analyseras hur poliser, gränsbevakare och kustbevakare definierar framgångsrikt underrättelse- och operativt polisarbete. Denna kvalitativa studie baseras på etnografiskt insamlat material, till exempel fältobservationer och intervjuer. Fältarbetet genomfördes under 718 timmar, och 73 intervjuer utfördes med gränspoliser, gränsbevakare och kustbevakare från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.