vitkindad gås

Projekt: Ekologiska och evolutionära processer i bestånd av långlivade fåglar

Syftet med projektet är att analysera grundläggande ekologiska och evolutionära processer i populationer av häckande vitkindade gäss i Östersjöregionen. I projektet studeras bland annat de faktorer som påverkar populationsdynamik, sociala relationer och genetisk variation.

Fakta om projektet

Projektledare
Kjell Larsson, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet

Mer om projektet

I projektet studeras de ekologiska processer som styr hur reproduktionsframgång, överlevnad, in- och utvandring förändras över tid. Vidare studeras beteenden, sociala relationer mellan nära släktingar samt hur olika egenskaper nedärvs. I projektet analyseras miljömässiga och genetiska orsaker till individuell variation. Särskilt studeras så kallade livshistorieegenskaper, det vill säga individuella egenskaper som bland annat ägg- och ungproduktion, ålder för första reproduktion och livslängd.

boken "the barnacle goose"
Black, J., Prop, J., Larsson, K. 2014. The Barnacle Goose. London, T & AD Poyser.

Forskningen har belyst hur dessa egenskaper samvarierar med andra egenskaper samt till vilken grad skillnader mellan individer avspeglar en bakomliggande genetisk variation. Kunskap om egenskapers ärftlighet och om egenskapers genetiska kopplingar till varandra är nödvändig för att kunna studera och testa förutsägelser om evolutionära förändringar i naturliga växt- och djurbestånd. Under senare år har forskningen även inriktats på att analysera åldrandeprocesser.

Projektet har pågått under lång tid och har involverat forskare från universitet i flera länder. Projektet har en nära koppling till andra forskningsprojekt som berör de vitkindade gässens ekologi i Arktis. Ett stort antal vetenskapliga artiklar har publicerats. En bok som sammanfattar forskningsresultat från detta projekt och liknande forskningsprojekt i Arktis utgavs år 2014.

Vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

Jonker, R.M., Kraus, R.H.S., Zhang, Q., van Hooft, P., Larsson, K., van der Jeugd, H.P., Kurvers, R.H.J.M., van Wieren, S.E., Loonen, M.J.J.E., Crooijmans, R.P.M.A., Ydenberg, R.C., Groenen, M.A.M. and Prins H.H.T. 2013. Genetic consequences of breaking migratory traditions in barnacle geese. Molecular Ecology 22:5835-5847.

Pauliny, A., Larsson, K. and Blomqvist, D. 2012. Telomere dynamics in a long-lived bird, the barnacle goose. BMC Evolutionary Biology 12:257  doi:10.1186/1471-2148-12-257 

Anderholm, S., Marshall, R. C.,van der Jeugd, H.P., Waldeck, P., Larsson, K. and Andersson, M. 2009. Nest parasitism in the barnacle goose: evidence from protein fingerprinting and microsatellites. Animal behaviour 78:167-174.

van der Jeugd, H.P, Eichhorn, G, Litvin, K.E. Stahl, J., Larsson, K., van der Graaf, A.J. and Drent, R.H. 2009. Keeping up with early springs: rapid range expansion in an avian herbivore incurs a mismatch between reproductive timing and food supply. Global Change Biology 15:1057-1071.

Anderholm, S., Waldeck, P., van der Jeugd, H.P., Marshall, R. C.,Larsson, K. and Andersson, M. 2009. Colony kin structure and host-parasite relatedness in the barnacle goose. Molecular Ecology 18:4955-4963.

Feige, N., H. P. van der Jeugd, A. J. van der Graaf, K. Larsson, A. Leito, A. and J. Stahl 2008. Newly established breeding sites of the Barnacle Goose Branta leucopsis in North-western Europe – an overview of breeding habitats and colony development. Vogelwelt 129: 244–252.

van der van der Jeugd, H. P., van der Veen, I. T., and Larsson, K. 2002. Kin clustering in barnacle geese: familiarity or phenotype matching? Behavioral Ecology 13:786-790.

Ganter, B., Larsson, K., Syroechkovsky, E. V., Litvin, K. E., Leito, A., and Madsen, J. 1999. Barnacle Goose Branta leucopsis: Russia/Baltic. In: Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution (eds. Madsen, J., Cracknell, G. & Fox, A. D.). Wetlands International Publ. No 48, Wetlands International, Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rönde, Denmark.

Larsson, K. and van der Jeugd, H. P. 1998. Continuing growth of the Baltic barnacle goose population: Number of individuals and reproductive success in different colonies. Pp. 213-219, In Mehlum, F., Black, J.M. & Madsen, J. (eds.): Research on Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium, Oslo, Norway, 23-26 September 1997. Norsk Polarinstitutt Skrifter 200.

van der Jeugd, H. P. and Larsson, K. 1998. Pre-breeding survival of barnacle geese Branta leucopsis in relation to fledgling characteristics. Journal of Animal Ecology 67: 953-966.

Larsson, K., van der Jeugd, H. P., van der Veen, I. T. and Forslund, P. (1998) Body size declines despite positive directional selection on heritable size traits in a barnacle goose population. Evolution 52: 1169-1184

Loonen, M.J.J.E., Larsson, K., van der Veen, I. and Forslund, P. 1997. Timing of wing moult and growth of young in Arctic and temperate breeding Barnacle Geese. In: Loonen, M. Goose breeding ecology: overcoming successive hurdles to raise goslings. Groningen University, Groningen, The Netherlands.

Larsson, K. 1996. Genetic and environmental effects on timing of wing moult in the Barnacle Goose. Heredity 76:100-107.

Forslund, P. and Larsson, K. 1995. Intraspecific nest parasitism in the barnacle goose: behavioural tactics of parasites and hosts. Animal Behaviour 50:509-517.

Larsson, K., Tegelström, H. and Forslund, P. 1995. Intraspecific nest parasitism and adoption of young in the barnacle goose: effects on survival and reproductive performance. Animal Behaviour 50:1349-1360.

Larsson, K. and Forslund, P. 1994. Population dynamics of the Barnacle Goose Branta leucopsis in the Baltic area: density-dependent effects on reproduction. Journal of Animal Ecology 63:954-962.

Larsson, K. 1993. Inheritance of body size in the Barnacle Goose under different environmental conditions. Journal of Evolutionary Biology 6: 195-208.

Larsson, K. and Forslund, P. 1992. Genetic and social inheritance of body and egg size in the barnacle goose (Branta leucopsis). Evolution 46: 235-244.

Forslund, P. and Larsson, K. 1992. Age-related reproductive success in the barnacle goose. Journal of Animal Ecology 61: 195-204.

Forslund, P. and Larsson, K. 1991. Breeding range expansion of the Barnacle Goose Branta leucopsis in the Baltic area. Ardea 79: 343-346.

Forslund, P. and Larsson, K. 1991. The effect of mate change and new partner's age on reproductive success in the barnacle goose, Branta leucopsis. Behavioral Ecology 2: 116-122.

Larsson, K. and Forslund P. 1991. Environmentally induced morphological variation in the Barnacle Goose, Branta leucopsis. Journal of Evolutionary Biology 4: 619-636.

Larsson, K., Forslund, P., Gustafsson, L. and Ebbinge, B.S. 1988. From the high Arctic to the Baltic: the successful establishment of a Barnacle Goose Branta leucopsis population on Gotland, Sweden. Ornis Scandinavica 19: 182-189.