Husung

Projekt: Empati och studentens interkulturella kompetens i litteraturundervisning i franska

Om projektet

Projektledare: Kirsten Husung

Detta individuella projekt inom språkdidaktik i franska på universitetet handlar kring undervisning av franskspråkig litteratur för att främja studenternas interkulturella kompetenser vilket är ett av målen enligt kursplanerna. Jag undersöker vilken roll läsarens och huvudpersonernas empati och genus spelar för att studenten får insikt in den ”andres” situation.