Projekt: Hälsofrämjande ämnen i havtorn; samverkansprojekt med Strandå  Ekologiska odlingar (Havtornsgården)

Projekt: Hälsofrämjande ämnen i havtorn; samverkansprojekt med Strandå ekologiska odlingar (Havtornsgården)

Målet med projektet är att fastställa innehållet av hälsofrämjande komponenter som askorbinsyra (vitamin C) och omega 3- och omega 7-fettsyror i produkter och råmaterial från Havtornsgården.

Fakta om projektet

Projektledare:
Maria Bergström, Linnéuniversitetet
Projektpartners:
Boel Lindegård, Linnéuniversitetet, Anneli Lundgren, Linnéuniversitetet
Finansiär:
Konsultcheck från Regionförbundet Kalmar län
Tidplan:
2016–2018
Ämne:
Livsmedelsvetenskap (Institutionen för kemi och biomedicin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Det är känt att havtorn innehåller rikligt med näringsmässigt intressanta ämnen men också att halterna varierar kraftigt beroende på sort och växtplats. Flera av dessa ämnen (till exempel vitamin C) är dessutom känsliga och kan brytas ned vid uppvärmning och andra processer. Det är därför intressant att fastställa halterna av dessa, och hur de påverkas vid tillverkningen av olika produkter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Livsmedelsvetenskap.

Medarbetare