Flicka tittar på mobil

Projekt: Incidensen av myopi och riskfaktorer som påverkar progressionen av myopi

Globalt har närsynthet (myopi) börjat bli mer förekommande bland barn och allt fler utvecklar sin närsynthet tidigt i åldern. Syftet med projektet är att undersöka synfel hos barn i åldrarna 8–16 år och riskfaktorer (t.ex. elektroniska enheter som bl.a. mobil, surfplatta dator och utomhustid, genetik, etc.) som påverkar utvecklingen av närsynthet.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar
Pelsin Demir, Karthikeyan Baskaran, António Filipe Teixeira Macedo, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet, Specsavers Sverige
Tidplan
1 Mars 2018-1 Mars 2022
Ämne
Optometri (institutionen för medicin och optometri, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Förekomsten av närsynthet bland unga människor ökar i en rasande takt världen över och för med sig en mängd hälsorisker som kan leda till permanent synnedsättning eller blindhet. Globalt förväntas hälften av världens befolkning vara närsynta år 2050. Närsynthet är idag ett stort och komplext folkhälsoproblem och allt fler och allt yngre personer blir närsynta och trenden börjar även synas i Sverige. En ökad användning av elektroniska enheter som exempelvis mobiltelefon, dator och surfplatta har noterats bland barn och det innebär att allt fler unga väljer att stanna inomhus och spendera timmar framför olika elektroniska skärmar med ett kort arbetsavstånd (dvs. sitter för nära ögat).

I Sverige finns ingen bred dokumentation på synfel bland barn. Målsättningen med denna forskning är att för första gången utföra en omfattande svensk undersökning kring förekomst, riskfaktorer (orsak) och utveckling av närsynthet bland elever från årskurs 2 till årskurs 9 i åldrarna 8–16 år. Alla lågstadieskolor och högstadieskolor i Sverige inbjuds till att delta i denna studie. Detta är en stor internationell multicenter studie och samma undersökning kommer utföras i Australien, Kina, Vietnam & Indien.

Välkommen att delta i forskningsstudien!

Deltagaren kommer genomgå en fördjupad och utförlig syn- och ögonundersökning på Linnéuniversitetets optikermottagning i Kalmar. Vårdnadshavare kommer att få svara på en frågeformulär relaterat till synen. För att få pålitliga och exakta värden, behöver vi droppa ögat med pupillvidgande droppar. Hela besöket kommer ta ca 90 minuter.

Varje deltagare kommer att följas upp i 2 år och träffa oss var sjätte månad (totalt 5 träffar). Detta eftersom vi vill undersöka om barnet utvecklar någon närsynthet under denna tid, och om barnet redan är närsynt vill vi undersöka om barnet utvecklar mer under tiden de träffar oss. Deltagaren får fri synundersökning och synkonsultation inom dessa 2 år och ett förnyat recept som kan användas hos valfri optiker efter varje undersökning. Upptäcks onormala förändringar i ögonen kommer detta att informeras och vid behov remitteras vidare till respektive ögonmottagning.

Låter detta intressant och stämmer åldern in på ditt barn, boka gärna tid hos oss på telefon 0480-446274 eller maila till pelsin.demir@lnu.se
Rekrytering sker fram till 20 juni.

Medarbetare vid Linnéuniversitetet