collage med nätverkssymboler över stadsbild

Projekt: IoT-lab för SMF

Detta projekt ska öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen.

Fakta om projektet

Projektledare
Fredrik Ahlgren
Övriga projektmedlemmar
John Jeansson, Simon Vestlund, Mustafa Omareen, Neda Melaki, Arslan Musaddiq, Mats Loock, Johan Leitet, Hemant Ghayvat, Daniel Toll, Tobias Ohlsson, Francis Palma, Mustafa Omareen, Hatem Algabroun, Diana Unander och Peter Jonsson, Linnéuniversitetet
Håkan Hallhén, Håkan Larsson och Tobias Sundling, Wexnet
Victor Olofsson och Mikael Westling, Kalmar Energi
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar Energi, Wexnet
Finansiär
Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg, Region Kalmar län
Tidsplan
1 juli 2021–30 april 2023
Ämne
Datavetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Affärsinformatik (Institutionen för organisation och entreprenörskap, Ekonomihögskolan)

Aktuellt

Nyhetsnotiser

Mer om projektet

En av de framtida teknologier som spås påverka ett stort antal affärsmodeller är Internet of Things (IoT). IoT innebär att allt fler enheter blir uppkopplade mot Internet. Att små och medelstora företag (SMF) tidigt anpassar sina verksamheter till den nya teknologin kan komma att vara avgörande för deras framtida existens.

För att IoT-framtidssäkra små och medelstora företag i Linnéregionen behöver goda exempel synliggöras, kunskapsnivån ökas, samt experiment genomföras. Just experimentell teknikutveckling som är förankrad i företagets strategi har visat sig vara avgörande för att förstå hur tekniken kan nyttiggöras och användas iinnovationsprocesser.

Linnéuniversitetet har mot bakgrund av detta sedan hösten 2019 arbetat fokuserat med IoT. Vi har etablerat ett nära samarbete med Kalmar Energi och Wexnet som har omfattande erfarenhet från infrastrukturfrågor. Inom ramen för projektet kommer företag i Linnéregionen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kopplat till IoT: vad kan man göra, hur gör man?

Vi erbjuder ett antal olika aktiviteter:

1) Inspiration

Projektet kommer löpande att anordna olika aktiviteter som syftar till att inspirera flera om möjligheterna med IoT. Vad är IoT? Vad görs redan idag? Hur kommer man igång? Det ska även sprida konkreta och goda exempel på vad som sker inom projektet.

2) Kompetenshöjande aktiviteter

Projektet kommer att ha olika aktiviteter som syftar till att öka kompetens om IoT bland primärt små och medelstora företag. Detta i form av föreläsningar, workshopar och open labs. Dels handlar det om teoretisk kunskap, dels ges företag möjlighet att testa egna idéer konkret genom att bygga enklare lösningar under en halvdag eller en dag, med stöd av samverkansparterna i projektet.

  • Fördjupade föreläsningar och seminarier: Intresset för att vilja veta mer och gå lite mer på djupet utan att behöva gå en hel kurs har framkommit i dialog med små och medelstora företag. Vi kommer att erbjuda föreläsningar som exempelvis kan handla om IoT-hårdvara, kommersialisering, ekosystem och affärsmodeller, vad gör man med all data som samlas in, och så vidare.
  • Workshopar: Att lära sig ny teknik handlar ofta om att testa sig fram och testa prylar och utrustning. Vi kommer därför löpande att erbjuda halvdagar där företag ges möjlighet att lära sig grunderna och själva testa sig fram, för att öka förståelsen för möjligheterna med IoT.
  • Open lab days: Att sitta och labba och testa idéer tillsammans är både roligt och lärorikt för alla inblandade. Därför vill projektet testa open lab days som ett koncept. Det innebär att vi öppnar upp labbet på Linnéuniversitetet i Kalmar för små och medelstora företag. De kan komma, ta med sig sin idé eller sitt problem och tillsammans med forskare och studenter utveckla detta vidare. Jämför man open lab days med workshoparna så är de förra mer informella och företagen arbetar mer sida vid sida med forskare och lärare.

3) Tester och utveckling av små och medelstora företags idéer

Erfarenheten visar att det bästa sättet att komma igång med gemensamt utvecklingsarbete är att göra något konkret tillsammans, för att testa idéer och lära känna varandra. Projektet kommer att matcha företag med studenter eller forskare med rätt kompetens, som tillsammans börjar utforska potentiella IoT-lösningar i samverkan och konkret börjar arbeta tillsammans.

Mer information

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Vill du vara med på våra aktiviteter, håll utkik efter våra evenemang eller kontakta Simon Vestlund för mer information.

Medarbetare

  • Neda Melaki, forskare
  • Arslan Musaddiq, forskare

Finansiärer

finansiärernas logotyper