Skyltar till akutmottagning

Projekt: Jämlik sjukvård

Projektet studerar jämlikhet inom hjärtstoppssjukvården med hänsyn till etnicitet, ålder, kön och socioekonomisk bakgrund.

Fakta om projektet

Projektledare
Jens Agerström
Övriga projektmedlemmar
Anders Bremer; Magnus Carlsson, Kristofer Årestedt, Liselott Årestedt, Linnéuniversitetet; Johan Herlitz, Högskolan i Borås, Dan-Olof Rooth, Stockholms Universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stockholms Universitet, Högskolan i Borås
Finansiär
Forte
Tidsplan
jan 2019 - dec 2020
Ämne
Psykologi, vårdvetenskap, kardiologi (institutionen för psykologi, institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

I Sverige dör varje år cirka 10 000 personer av hjärtstopp, personer med olika ålder, bakgrund och etnicitet.

Projektets övergripande syfte är att studera jämlikhet inom hjärtstoppssjukvården. Vi använder oss av en kombination av metodologiska ansatser som bygger på registerdata, kontrollerade experiment samt intervju/surveydata. Fokus ligger på skillnader i hjärtstoppsvård med hänsyn till etnicitet, kön, ålder och socioekonomisk bakgrund.

För att uppnå en djupare förståelse hur patienter från olika sociala grupper uppfattas inom sjukvården studerar vi även sjukvårdspersonals attityder gentemot ovanstående grupper.  

Tanken bakom projektet är att vårdpersonal skulle kunna behandla olika patientgrupper olika utan att man nödvändigtvis behöver vara medveten om detta. Det skulle t.ex. kunna handla om hur lång tid det tar innan man beslutar att avsluta HLR.

Projektet finansieras av Forte och är en del av forskningen i spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies samt forskargruppen iCARE (Innovative Cardiac Arrest REsearch).