projektdeltagare

Projekt: Kvalitetsförhöjning av universitetsundervisning och -lärande

Projektet syftar till att höja kvaliteten på resultatet av högre utbildning, i form av hög nivå på studenternas prestationer och anställningsbarhet, genom att öka den interna kvalitetssäkringen av undervisning/inlärning och förbättra det professionella arbetet hos undervisande personal vid universitet i Vitryssland för att optimera responsen från högre utbildning på ökade krav i samhället och ekonomin.

Fakta om projektet

Projektledare
Mosad Zineldin
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Valentina Vasicheva
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Università degli studi di Genova, Italien
Pädagogische Hochschule Heidelberg, Tyskland
Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turkiet
Polotsk State University, Vitryssland
Belarusian State University, Vitryssland
Belarusian State Agricultural Academy, Vitryssland
Gomel State Technical University, Vitryssland
Brest State Technical University, Vitryssland
Yanka Kupala State University of Grodno, Vitryssland
Finansiär
EU, Erasmus+ capacity building in higher education programme (598816-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP)
Tidsplan
15 november 2018–14 november 2021
Ämne
(Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet syftar till att uppnå följande specifika mål:

  1. Att utveckla och tillämpa ett internt kvalitetssäkringssystem för undervisning/inlärning och lärares prestationer, med normer och procedurer i enlighet med ESG-2015.
  2. Att etablera centrum för akademisk utveckling och lärarutbildning hos varje partner i Vitryssland, för att hantera det interna kvalitetssäkringssystemet för undervisning/inlärning och lärares prestationer och utbildning av högskolepersonal.
  3. Att utveckla ett program för internutbildning av universitetslärare som behöver pedagogisk utbildning.
  4. Att tillämpa innovativa metoder för utbildning för att öka nivån på elevernas prestationer vid studier och vid framtida anställning.
  5. Att genomföra programmet för internutbildning av universitetslärare i en pilotversion.
  6. Att analysera pilotversionen av programmet för uppföljande aktiviteter.
  7. Att införa nya regler om anställning av lärare vid de sex deltagande vitryska partneruniversiteten.

Medarbetare