fasad

Projekt: History and moral encounters

Historien är lika mångfasetterad och komplex som våra uppfattningar om den. Historia vävs genom olika människors handlingar och mänskliga val både följer av och innebär moraliska konsekvenser. I allt detta har, och får, skolans historieundervisning en viktig position då den förväntas utveckla elever till demokratiska medborgare vilket inbegriper kritiskt tänkande och engagemang för demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn
Möten mellan historia och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv.
Engelskt projektnamn: History and moral encounters: exploring theoretical and empirical intersections of historical and moral consciousness from a history didaktik perspective.
Projektledare

Niklas Ammert, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Jan Löfström, Helsingfors universitet; Silvia Edling, Högskolan i Gävle; Heather Sharp, University of Newcastle (Australien)
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 januari 2018–31 december 2021
Ämne
Historia, historia med didaktisk inriktning

Mer om projektet

Projektet History and Moral Encounters är sprunget ur ett flerårigt samarbete mellan Jan Löfström och Niklas Ammert. I samband med att Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljade initieringsmedel 2015 knöts Silvia Edling och Heather Sharp till gruppen.

Projekt syftar till att fördjupa kunskapen om hur den ömsesidiga relationen mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande kan förstås genom dels en textanalys av tidigare historiedidaktisk forskning mellan 1980–2019, dels genom att analysera hur femtonåringar i Finland och Sverige resonerar moraliskt kring historiska dilemman.

Under 2018 pågår empiriinsamling och arbete med att utveckla och kalibrera de analysinstrument som krävs för de båda delstudierna. Papers presenteras vid ett flertal nationella och internationella konferenser.

Nyheter

  • Vid NOFA7-konferensen (Nordisk fagdidaktisk konferanse) vid Stockholms universitet den 13–15 maj presenterades Social perspective taking and moral reflection [judgement] in lower secondary school students’ responses to historical moral dilemmas: observations from a Swedish-Finnish survey study.
Porträttbild
Niklas Ammert, Heather Sharp och Jan Löfström under konferensen i Stockholm.
  • Vid den årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktik forskning i Växjö den 8–10 maj 2019 höll projektet fyra presentationer:
    Heather Sharp presenterade Mapping the development of the concept of historical and moral consciousness in higher degree research theses; Silvia Edling presenterade Exploring the link between historical consciousness and moral consciousness: motivations, epistemological assumptions and moral purposes; Jan Löfström presenterade In search for intersections of historical empathy and moral sensitivity: Swedish and Finnish lower secondary school students on an historical moral dilemma och Niklas Ammert presenterade Identifying aspects of temporal orientation in students’ moral reflections.
Gruppbild
Niklas Ammert, Jan Löfström, Silvia Edling och Heather Sharp under konferensen i Växjö.
  • Silvia Edling och Heather Sharp presenterade texten Exploring the link between historical consciousness and moral consciousness: motivations, epistemological assumptions and moral themes vid AARE-konferensen i Sydney i december 2018. Läs mer.
  • Jan Löfström presenterade tillsammans med Liisa Myyry och Mia Slifver-Kuhalampi texten Enhancing Adolescent’s Moral Development Through History Teaching vid AME (Association för Moral Education) konferens i Barcelona, 8–10 november 2018. Läs mer.
  • Projektet presenterades av Niklas Ammert i april 2018 i Malmö vid den årliga konferensen för Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning.
  • Temanummer i tidskriften Historical Encounters Journal. Temanumrets bidrag är sprungna ur en av de workshoppar som projektgruppen arrangerade under ansökningsfasen. Läs mer.