kanotpaddling

Projekt: När samverkan får erkännande: röster från ett ungdomsvårdsprojekt

Tidigare forskning om samverkan visar att samarbete medför problem och konflikter. Syftet med detta projekt är att i stället beskriva mer framgångsrik samverkan.

Fakta om projektet

Projektledare
Goran Basic
Finansiärer
Statens institutionsstyrelse; Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet
Tidsplan
2012-
Ämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Tidigare forskning om samverkan visar att samarbete medför problem och konflikter. Syftet med detta projekt är att i stället beskriva mer framgångsrik samverkan.

I projektet diskuteras forskning som analyserat framgångsfaktorer, men framförallt analyseras ett eget empiriskt material som fokuserar på hur och när aktörerna inom ungdomsvården framställer "det lyckade samarbetet" samt vilka diskursiva och interaktiva mönster som medverkar i konstruktionen av detta fenomen.