symbolisk bild på linnea

Projekt: Perspektiv på litteraturundervisning

Syftet med projektet är att förbättra gymnasieelevers läs- och skrivförmåga.

Projektdeltagare: Jørgen Bruhn och Liviu Lutas

Projekt är en del av ett större nationellt projekt som utförts på uppdrag av Skolverket. Syftet är att förbättra gymnasieelevers läs- och skrivförmåga.

Projektet består av åtta olika moduler som alla presenterar olika sätt att förbättra elevernas förmåga att läsa litteratur, intermedialitet är en av modulerna.

Projektet finns tillgängligt på Skolverket, Lärportalen. De gymnasier som väljer att delta aktivt i projektet har möjlighet att ta del av särskilda aktiviteter för sina lärare mot en kostnad.

För samtliga åtta moduler, finns en tillhörande artikel och en förklarande film som är tillgängliga för gymnasielärare. I artikeln skriven av Jørgen Bruhn och Liviu Lutas förklarar de kortfattat de teoretiska grunderna för intermedialitetsteori samt föreslår en metod för hur man kan arbeta med litterära texter utifrån denna teori. Bruhn och Lutas erbjuder också ett specifikt exempel, nämligen en novell från 2011 av den svenske författare John Ajvide Lindqvist.