man med VR-glasögon

Projekt: Real-Time 3D Gesture Analysis for Natural Interaction with Smart Devices

Detta projekt ska hjälpa till med att utveckla nästa generations gränssnitt – att kunna interagera med mobiler och andra smarta enheter via gester med händer och fingrar i tre dimensioner. Tillämpningarna är många och vitt skilda: virtuell och förstärkt verklighet (VR resp AR), medicinska miljöer, robotteknik, e-inlärning, 3D-spel och mycket mer.

Fakta om projektet

Projektledare
Shahrouz Yousefi
Projektmedlemmar
Shahrouz Yousefi, projektledning, teknisk utveckling och kontroll
Aris Alissandrakis, design och analys av studierna, utveckling av metoder
Marcelo Milrad, rådgivare, empiriska studier
Haibo Li, gästprofessor från KTH, rådgivare
Nico Reski, projektutveckling
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet samt företagen Screen Interaction AB, MindArk PE AB och Globalmouth AB
Finansiär
KK-stiftelsen, programmet HÖG 16
Tidsplan
Febr 2017-febr 2020
Ämne
Medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

I takt med att nya enheter som smarta klockor och virtual reality-glasögon dyker upp, vill vi kunna interagera i 3D med hjälp av händerna framför och runt våra digitala enheter. Det är här det nya projektet Real-Time 3D Gesture Analysis for Natural Interaction with Smart Devices kommer in i bilden, ett projekt som ska innebära nästa stora utveckling inom gränssnittsteknik. Målet med projektet är att man ska kunna få samma upplevelse av att till exempel ta tag i och vrida på ett föremål i den digitala världen som i den riktiga världen.

Tillämpningarna är många och vitt skilda – virtuell och förstärkt verklighet (virtual reality, VR, resp Augmented Reality, AR), medicinska miljöer, robotteknik, e-inlärning, 3D-spel och mycket mer. Att i realtid kunna analysera rörelser med händer och enskilda fingrar kräver dock både hög kapacitet och hög intelligens hos det system som ska hantera detta. Det handlar om stora datamängder och avancerade analyser, inte minst när systemet behöver spåra rörelser hos flera händer samtidigt.

Läs mer om projektets syfte, mål och innehåll på projektets engelska webbsida.

Läs även nyheten om projektet från 4 april 2017.

Bild: CC0, HammerandTusk, pixabay.com/en/man-virtual-reality-samsung-gear-vr-1416139

Medarbetare

  • Haibo Li, gästprofessor från KTH