Projekt: Regionala pressprojektet (REGPRESS)

Vad har den regionala pressen för roll och betydelse i en global mediekultur?

Vad är REGPRESS?

Syftet med forskningsprojeketet REGPRESS är att förstå vilken roll medier spelar i södra Sverige.

Den regionala pressen har en stark närvaro här och har varit en del av det regionala livet sedan 1841. Tryckta medier har länge haft ett betydande inflytande i samhället som tredje statsmakt. Dagspressen har länge bedrivit kritisk granskning av samhällsföreteelser och myndighetsutövning samt agerat för att bidra till ökat samhällsengagemang.

I dag står dagspressen inför en rad utmaningar, så som ökad konvergens, att bevara och utöka sina upplagesiffror, sälja annonsutrymme och bevara sina spridningsområden. 

REGPRESS undersöker den regionala pressens roll och värde för läsarna i regioner i relation till vårt nutida mediesamhälle. Hur anknyter medierna till lokalbefolkningen? Hur garanterar och gynnar journalistiken en mångfald i medierepresenationen och motverkar diskontinuitet i den globala medieåldern?

REGPRESS finansieras genom ett samarbete mellan Barometernstiftelsen och Linnéuniversitetet och inkluderar tidningar inom Gota Media Group samt Fojo Medieinstitut (FOJO). Projektet startade 2015 och planeras att avslutas 2017.

Hela Regpress.
Vi är Regpress.

Händelser och evenemang

Resa till Newcastle med workshop, 13-19 maj, 2017

Nästa vecka kommer Regpress att resa till Newcastle för en fullmatad vecka med intressanta möten och diskussioner. Under tiden som vi är där kommer även en internationell workshop äga rum, den 18/5, med forskare och praktiker från såväl Sverige, Nederländerna och England. Bland annat kommer representanter från BBC att vara på plats. 

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, 22-25 september 2016

Under Bok & Biblioteksmässans första dag, den 22 september, finns Regpress på plats i Linnéuniversitetets monter på Bokmässan i Göteborg. Vi kommer att berätta om vår forskning och Annelie Ekelin och Emelie Kempe kommer att presentera projektets frågeställningar, metoder samt att diskutera hittills insamlade data. Vi hoppas på ett givande samtal med åhörarna.

A Local World, 16-17 november 2016

A Local World är evenemanget som ägnas åt dagspress utanför storstäderna. Under dagarna kommer det att ges tid för föreläsningar, hackaton, mingel och samtal. Arrangörerna är i högsta grad involverade i dagspressens utveckling och de är: Linnéuniversitetet, Gota Media AB, Infomaker Scandinavia AB, FOJO och Kalmar kommun. 

Läs mer om A Local World via denna länk.

Nyheter

Vi påbörjar nu ett nytt kapitel av vår undersökning. Vårt material är insamlat och redo att börja bearbetas. Vi har genomfört 65 djupgående intervjuer med läsare från vårt undersökningsområde, 8 fokusgrupper mot specifika undersökningsfrågor, 9 intervjuer med journalister och redaktörer samt närmre 9500 svar på vår enkät. Nu är vi redo att ta nästa steg med vår undersökning och börja bearbeta materialet.

Om ni är nyfikna och vill veta mer kommer uppdateringar att komma löpande här på vår webbsida, håll ögonen öppna. Följ oss gärna på Twitter för att inte missa våra senaste uppdateringar: @REGPRESSproject och #Regpress.

Om projektet

Projektets framsteg

Personal